LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. III bodu 1
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V bode 1 Čl. III odporúčame vypustiť za slovami ,,ods. 1, 3, 4 alebo“ skratku ,,ods.“.