LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. III
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V úvodnej vete Čl. III odporúčame na konci nahradiť pred slovami ,,zákona č. 91/2016 Z. z.“ spojku ,,a“ čiarkou a za týmito slovami vložiť slová ,,a zákona č. 125/2016“.