LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZAH (Asociácia zábavy a hier)
Pripomienka k: K §22 odsek 4 písm. e)
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť § 22 odsek 4 písm. e), ktoré bude znieť:              
„e) 5 rokov pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a pri prevádzkovaní videohier.“.

Odôvodnenie:
Bežná prax v tomto segmente podnikania ukázala, že súčasne nastavenie trvania individuálnej licencie je v kombinácii s možnosťou prijatia všeobecne záväzného nariadenia obce na jej území nerealizovateľnou prekážkou pre podnikateľov pri financovaní rôznych (už aj spustených) projektov. U prevádzkovateľov, ktorí sa napriek tomu odhodlajú ísť nového do projektu (napr. v obchodom centre), je po novom navrhovaná dĺžka trvania individuálnej licencie rozhodne prijateľnejšia a dáva im väčšiu právnu istotu, tak ako aj väčšiu istotu ochrany vynaložených investícií súvisiacich s takýmto projektom.