LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZAH (Asociácia zábavy a hier)
Pripomienka k: K bodu 102. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 58m odsek 15
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V uvedenom znení navrhujeme vypustiť odsek 15, pričom súčasné odseky 16 až 19 by boli odsekmi 15 až 18. 

Odôvodnenie:
Za vypustením odseku 15 je snaha  minimalizovať  negatívne vplyvy priamych finančných strát prevádzkovateľov týchto stávkových terminálov, či nepriamo ďalších osôb (napr. prevádzkovateľov pohostinských zariadení) spôsobené povinnosťou situovať samoobslužné stávkové terminály výlučne do herní. Ponechanie umiestnenia samoobslužných terminálov podľa doterajších pravidiel nemá podľa skúseností žiadny negatívny vplyv na hráčsku závislosť.