LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZAH (Asociácia zábavy a hier)
Pripomienka k: K bodu 102. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 58m odsek 14
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V uvedenom znení navrhujeme v odseku 14 upraviť dobu odkladu prechodného ustanovenia až na termín od 01.01.2021, pričom znenie odseku 14 bude nasledovné:
,,(14)  Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný od 1. januára 2021 umiestniť v herni najmenej 8 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 8 takýchto zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier, pričom každé toto zariadenie sa považuje za jeden kus zariadenia bez ohľadu na počet hracích miest.“

Odôvodnenie:
Odôvodnenie zmeny odseku bezprostredne súvisí so zmluvnými vzťahmi prevádzkovateľov, ktoré sú pri dlhodobom plánovaní podnikateľskej stratégie vo väčšine prípadov nastavené na podstatne dlhšie obdobie ako určuje návrh novely zákona.