LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZAH (Asociácia zábavy a hier)
Pripomienka k: K bodu 68. návrhu Zákona o hazardných hrách, § 35 odsek 22
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Uvedené ustanovenie § 35 odsek 22 navrhujeme upraviť na nasledovné znenie:
„(22)  Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje alebo terminály videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou, môžu v takejto prevádzke umiestniť najviac dve takéto zariadenia a celkový počet hracích miest v takejto prevádzke je najviac dve hracie miesta. Ak budú prevádzkovatelia hazardnej hry prevádzkovať výherné prístroje, terminály videohier alebo technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi v herni, musia v nej umiestniť najmenej 8 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 8 takýchto zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier, pričom každé toto zariadenie sa považuje za jeden kus zariadenia bez ohľadu na počet hracích miest. Technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi môžu byť prevádzkované len v herni.“.
Odôvodnenie:
Navrhujeme stanoviť minimálny počet zariadení z hranice 15 ks na 8 ks a to z dôvodu, že z kapacitných dôvodov v jednotlivých prevádzkach nie je možné túto požiadavku v krátkom časovom horizonte naplniť, nakoľko priestory prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú takéto zariadenia sú zväčša dlhodobo zazmluvnené a nie je možné takéto zmluvy ukončiť, pričom zároveň nie je možné logicky dané priestory ani kapacitne rozšíriť. Za vypustením prevádzkovania stávkových terminálov nevyžadujúcich obsluhu výlučne v herni je snaha minimalizovať negatívne vplyvy priamych finančných strát prevádzkovateľov týchto stávkových terminálov, či nepriamo ďalších osôb (napr. prevádzkovateľov pohostinských zariadení) spôsobené povinnosťou situovať samoobslužné stávkové terminály výlučne do herní. Ponechanie umiestnenia samoobslužných terminálov podľa doterajších pravidiel nemá podľa skúseností žiadny negatívny vplyv na hráčsku závislosť.