LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASPSH (Asociácia spoločností prevádzkujúcich stávkové hry)
Pripomienka k: Novelizačnému bodu 75. (§ 37 (1, písm. e))
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom znení § 37 odsek 1 písmeno e) navrhujeme ponechať pôvodné znenie písmena e) v celom rozsahu a zmenené znenie neuplatniť v novele zákona.
Odôvodnenie: Odvod zo stávkových hier sa odvádza z vkladu hráča, nie z výťažku stávkovej hry. Vklad (pre prevádzkovateľov obrat) nie je zárukou kladného výťažku – tržby prevádzkovateľa. Výška odvodu z vkladov do hry (obrat) je už v súčasnosti na hornej hranici ekonomickej únosnosti prevádzkovateľov stávkových hier a jeho zvyšovanie by mohlo byť likvidačné.