LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ASPSH (Asociácia spoločností prevádzkujúcich stávkové hry)
Pripomienka k: Novelizačnému bodu 68. (§ 35 (22)) a bodu 102. (§ 58m (15))
Dátum vytvorenia: 02.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
68. V navrhovanom znení § 35 odsek 22 navrhujeme vypustiť: „a stávkové hry prevádzkované prostredníctvom stávkových terminálov nevyžadujúcich obsluhu“.
102. V navrhovanom znení § 58m odsek 15 navrhujeme vypustiť uvedený odsek v celom rozsahu a neuplatniť v novele zákona.
Odôvodnenie: Naša asociácia ASPSH sa v plnom rozsahu stotožňuje s úmyslom predkladateľa novely nastaviť efektívnejšie pravidlá a podmienky v oblasti dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier a zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých v oblasti hazardných hier, čo je v prostredí prevádzkovania hazardných hier nevyhnutné. Cieľom predloženého návrhu novely zákona je snaha  minimalizovať negatívne vplyvy (závislosti)  od hazardných hier. Presun  stávkových hier - samoobslužných terminálov do herní, môže byť kontraproduktívne a spoločensky nežiaduce, nakoľko tipujúcich, ktorí sa spravidla nezúčastňujú iných hazardných hier, navedieme do prostredia herní a ponúkneme im možnosť zúčastniť sa na týchto hrách (videohry alebo výherné hracie prístroje). V športovom stávkovaní je úspech tipujúceho podmienený znalosťami, prehľadom a odbornosťou v športe, nejde len o náhodu resp. šťastie. Prijatím návrhu zmeny znenia § 35, odsek 22 a § 58m, odsek 15 taktiež vzniknú: 
- finančné straty obciam a štátnemu rozpočtu z titulu straty  príjmu z odvodu z prevádzok, ktoré nie sú herňou, 
- finančné straty prevádzkovateľom pohostinských zariadení, barov a iných zariadení  – prevádzok, ktoré nie sú herňou, 
- rozsiahle investičné a finančné straty prevádzkovateľom stávkových hier na základe licencií, 
- zvýšenie nezamestnanosti – prepúšťanie zamestnancov u prevádzkovateľov stávkových hier a ich obchodných partnerov v iných zariadeniach.