LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Haijer, Maarten
Pripomienka k: Novelizačný bod 48 (§ 23 (2))
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme prepracovať novelizačný bod 48 (§ 23 (2)) v časti týkajúcej sa informácií na zvýšenie ochrany spotrebiteľa.

Odôvodnenie:
Vítame úsilie Slovenskej republiky o sprísnenie ustanovení týkajúcich sa opatrení zameraných na ochranu maloletých (prevencia, obmedzenie reklamy...). Avšak vzhľadom na to, že ochrana spotrebiteľa je na základe dôvodovej správy jedným z hlavných cieľov súčasnej novely, navrhované opatrenia by mali byť v súlade so všeobecnými princípmi a s dobrou praxou prevádzkovateľov hazardu, ako stanovuje Odporúčanie Komisie 2014/478/EÚ zo 14. júla 2014 o zásadách ochrany spotrebiteľov a hráčov využívajúcich služby on-line hazardných hier a o predchádzaní hraniu on-line hazardných hier v prípade maloletých osôb. Ustanovenia v novelizovanom § 23 však idú nad rámec týchto princípov, sú nadbytočné, prekrývajú sa a opakujú.

European Gaming and Betting Association (EGBA)