LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Bíro, Peter, Ing.
Pripomienka k: K bodu 98, § 56, ods. 2, písm. b):
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
SK-NIC:
Nie je zrejmé, prečo je horná hranica za propagáciu hazardnej hry tak nezmyselne vysoká resp. totožná s hornou hranicou za samotné prevádzkovanie (čo je logicky omnoho významnejším porušením), ani na základe akého princípu sa postupuje pri tak veľkom (niekoľkocifernom) rozpätí možnej pokuty. Odporúčam upraviť.