LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Bíro, Peter, Ing.
Pripomienka k: K bodu 6, písm. u):
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zavedený pojem nie je najmä vzhľadom k svojej definícii a ďalšiemu použitiu príliš šťastný, nakoľko „propagovanie“ a „prevádzkovanie“ sú principiálne činnosti prevádzkovateľa hazardnej hry, avšak pojem „zakázaná ponuka“ sa snaží používať v inom význame, a to vo vzťahu k používateľovi hazardnej hry – znenie v čl. VII teda teraz ukladá, že podnik je povinný blokovať prístup účastníka k propagovaniu alebo prevádzkovaniu hazardnej hry, t.j. logicky iba ak je účastník tým, kto takúto činnosť vykonáva (čo podnik nemá ako vedieť), ale napr. hráč hazardnej hry nepropaguje ani neprevádzkuje hazardnú hru a teda nemá byť prečo týmto ustanovením dotknutý, čo asi nebolo účelom...