LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Kováčová, Katarína
Pripomienka k: čl. I bod 102, §58m ods. 19
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Novelizačný bod 102 (§ 58m ods. 19) navrhujem zmeniť na znenie: "(19.) Podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete a verejné elektronické komunikačné služby neposkytnú službu vo vzťahu k zoznamu zakázaných ponúk od 1. januára 2019."
Odôvodnenie: Súčasťou je uloženie povinnosti podniku (podnik na účely zákona o elektronických komunikáciách je každá osoba, ktorá poskytuje sieť alebo službu; poskytovanie siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním) blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke uvedenej v zozname zakázaných ponúk podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom Ministerstva financií SR by malo byť odstránenie súčasného stavu na trhu internetových hazardných hier. Regulácia nelegálneho internetového hazardu by mala priniesť do tejto oblasti očakávané pravidlá vedúce k liberalizáciii tohto segmentu na trhu, a to určením jasných pravidiel prevádzkovania – teda ako je možné prevádzkovať podľa zákona o hazardných hrách, čo v tomto návrhu novely nie je jasné. Navrhujem upraviť dobu odkladu prechodného ustanovenia (§ 58m ods. 16,18 a 19) na termín od 1 . januára 2019 z dôvodu vyjasnenia legislatívných a technických nejasností v návrhu predloženej novely zákona o hazardných hrách (novelizačný bod 102).