LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Kováčová, Katarína
Pripomienka k: čl. I bod 102, § 58m ods. 16
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Novelizačný bod 102 (§ 58m ods. 16) navrhujem zmeniť na znenie: "(16.) Zoznam zakázaných ponúk  zostavuje a zverejňuje orgán dozoru prvýkrát k 1. januáru 2019."
Odôvodnenie: V predloženom ustanovení   je  ,,Zoznam  zakázaných ponúk“  zostavovaný a zverejňovaný  orgánom dozoru, pričom  vytváranie zoznamu zakázaných ponúk je bez možnosti posúdenia nezávislou inštitúciou a bez verejnej kontroly (viď § 15b návrhu – Dozor nad zakázanými ponukami ). Možnosť odvolania voči zaradeniu do zoznamu zakázaných ponúk nie je jednoznačná a nie je jasný ani priebeh konania (napr. v návrhu je uvedené, že zoznam zakázaných ponúk zostavuje a zverejňuje orgán dozoru prvýkrát k 1. januáru 2018, ale orgán dozoru v zmysle § 58m ods. 5  začne svoju pôsobnosť od 1. januára 2018, takže nemôže  prvýkrát k 1. januáru 2018 zverejňovať zoznam zakázaných ponúk!).