LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 83 - § 37 ods. 7
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 83 - § 37 ods. 7 odporúčame v prvej vete slová "čiastku vo výške" nahradiť slovami " v sume" a v časti vety za bodkočiarkou vypustiť slovo "sa". Odporúčame tiež opätovne posúdiť súlad tretej vety so znením prvej vety. 
Tieto pripomienky platia rovnako aj pre bod 85 - § 37 ods. 9.