LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 24 - § 15 ods. 7 písm. b)
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 24 - § 15 ods. 7 písm. b) odporúčame slovo "svoje" vypustiť alebo nahradiť slovom "prijaté" a v ods. 8 písm. d) vypustiť slovo "si" pre nadbytočnosť.