LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 18 - § 11 ods. 2 písm. g)
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V bode 18 - § 11 ods. 2 písm. g) odporúčame vypustiť slová " vo vzťahu k" a slová "v prípade nimi udelených sankcií" odporúčame nahradiť slovami "ak daňové úrady uložili sankcie".