LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 12 - § 10 ods. 2 písm. d)
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V bode 12  - § 10 ods. 2 písm. d) odporúčame vypustiť slová "finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky".
Odôvodnenie: Zosúladenie navrhovaného ustanovenia 
s bodom 10, 13 a 18, podľa ktorých Finančné riaditeľstvo už nebude orgánom štátnej správy v oblasti hazardných hier. Podľa bodu 18 bude orgánom dozoru a oblasť výkonu dozoru je v navrhovanom znení bodu 12 vylúčená z metodiky.