LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 102- § 58m ods. 18 a 19
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 102- § 58m ods. 18 a 19 odporúčame znenie týchto odsekov formulovať ako jednoznačné príkazy, pretože použitá deklaratórna formulácia nie je vhodná a nezabezpečí žiadny efekt.