LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 20 - § 13 ods. 6 (poslednej vete), ods. 7 a 9
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 20 - § 13 ods. 6 (poslednej vete), ods. 7 a 9 (druhej vete) odporúčame vypustiť nadbytočné slovo "však".