LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 98
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 98 navrhovanom § 55 ods. 1 za písmeno a) vložiť nové písmeno b), ktoré znie:
„b) umožnila fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov účasť na hazardnej hre,“
Nasledujúce písmená je potrebné primerane preznačiť.
Zároveň odporúčam v čl. I bode 98 navrhovanom § 55 ods. 2 za písmeno a) vložiť nové písmeno b), ktorým sa stanoví sadzba pokuty za spáchanie priestupku umožnenia účasti 
na hazardnej hre fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov. Odporúčam zvážiť zvýšenie sadzby pokuty za spáchanie priestupku umožnenia účasti na hazardnej hre fyzickej osobe mladšej 
ako 18 rokov v rozsahu od 160 eur do 3 000 eur. 
Nasledujúce písmená je potrebné primerane preznačiť.

Odôvodnenie: Z dôvodu dosiahnutia efektívnejšej ochrany fyzických osôb mladších 
ako 18 rokov prostredníctvom zavedenia osobitnej skutkovej podstaty priestupku v oblasti hazardných hier a zvýšenou sadzbou pokuty.