LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka K čl. I bod 68
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam predkladaný materiál doplniť o zavedenie zákazu výherných prístrojov 
alebo terminálov videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou.
Odôvodnenie: V záujme zabezpečenia efektívnejšej ochrany fyzických osôb mladších 
ako 18 rokov je potrebný zákaz výherných prístrojov alebo terminálov videohier v prevádzke, ktorá nie je herňou. Fyzickým osobám mladším ako 18 rokov je vstup do herne zakázaný 
a v prípade výherných prístrojov a terminálov videohier, ktoré sa nachádzajú mimo priestorov herne, sa zvyšuje riziko dostupnosti hazardných hier pre fyzické osoby mladšie ako 18 rokov.