LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 61
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 61 navrhovanom § 35 ods. 6 zvážiť zabezpečenie väčšej ochrany 
pred možným zneužitím údajov z preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu  zo strany fyzických osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách a fyzických osôb mladších ako 18 rokov.
Odôvodnenie: Upozorňujem na riziko možného zneužitia údajov z preukazu totožnosti 
a ďalšieho dokladu  v prípade, keď  prevádzkovateľ hazardnej hry realizuje prenos a zber údajov a informácií prostredníctvom internetovej siete a na účely zabránenia účasti 
na hazardnej hre fyzickým osobám vylúčených z účasti na hazardných hrách a fyzickým osobám mladších ako 18 rokov využíva register vylúčených osôb a údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu, kópiu ktorých mu na tento účel zasiela fyzická osoba, 
ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre, napríklad dieťa odošle prevádzkovateľovi hazardnej hry kópiu preukazu totožnosti a ďalšieho dokladu svojho rodiča.