LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 48 a 54
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 48 navrhovanom § 23 ods. 2 písm. b) a v čl. I bode 54 navrhovanom § 29 ods. 2 písm. b) za slová „na viditeľnom mieste“ vložiť slová „počas celej hry“.
Odôvodnenie: Z dôvodu potreby zabezpečenia informácie o zdravotných rizikách počas celej hry, aby bol účastník hazardnej hry nepretržite upovedomovaní o zdravotných rizikách problémového hrania.