LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 48 a 54
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 48 navrhované doplnenie § 23 ods. 2 a v čl. I bode 54  navrhovaný 
§ 29 ods. 2 doplniť o povinnosť prevádzkovateľa hazardných hier, pri ktorých sa využíva internetová sieť na prenos a zber údajov a hazardných hier prostredníctvom internetu, 
aby  čitateľným a viditeľným spôsobom počas celej hry zabezpečil informáciu o dĺžke času hrania účastníka hazardnej hry.
Odôvodnenie: Odporúčam rozšíriť povinnosti prevádzkovateľa online hazardných hier o zabezpečenie informácie  na viditeľnom mieste o dĺžke času hrania účastníka hazardnej hry, z dôvodu upovedomenia účastníka hazardnej hry o čase strávenom hraním hazardnej hry.