LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 48 a 54
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 48 navrhované doplnenie § 23 ods. 2 a v čl. I bode 54 navrhovaný 
§ 29 ods. 2 zosúladiť vzhľadom na povinnosť prevádzkovateľa zabezpečiť na viditeľnom mieste informáciu o zdravotných rizikách, pričom v § 23 ods. 2 ide o riziká, ktoré prináša nadmerné hranie a v § 29 ods. 2 ide o riziká, ktoré prináša problémové hranie. 
Odôvodnenie: Z dôvodu potreby jednoznačnej úpravy. V osobitnej časti dôvodovej správy k uvedeným ustanoveniam je v oboch prípadoch použitý pojem „problémové hranie“.