LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hravy, Hugo
Pripomienka k: § 2 a § 3
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zastávam rovnaký názor ako pán Peter Baláž v pripomienke zo dňa 31.07.2016. Predmetná novela v rozpore s právom EU nesleduje ochranu spotrebiteľa ale výlučne zvýšenie príjmu v štátnom rozpočte. Je jasné, že čoraz viac spotrebiteľov využíva online ponuky stávkových kancelárií pričom (vzhľadom na právo voľného pohybu služieb v rámci EU) neide len o slovenské stávkové kancelárie. Ako uvádza pán Baláž, nad každou zahraničnou stávkovou kanceláriou majúcou licenciu v niektorom zo štátov EU vykonáva dohľad príslušný orgán, ktorý licenciu vydal a tento (keďže jeho sídlo je v EU) musí dodržiavať právo EU vrátane AML apod. Štát sa snaží bezdôvodne zvýhodniť domáce stávkové spoločnosti. Práve konkurencia viacerých spoločností na trhu spôsobuje zvýšenú ochranu spotrbiteľa. Štát uvedeným návrhom novely zákona stiera význam EU ako spoločného trhu tovarov a služieb. Prečo sa štát nevybral cestou ako je tomu napr. v zákone 186/2009 Z.z. v zmysle ktorého v prípade, ak má zahraničná osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie na území SR, postačuje notifikácia v domovskom štáte orgánu dohľadu, ktorý túto skutočnosť oznámi našej NBS, t.j. štát nevyžaduje ďalšie licencie na území SR, "iba" dodržiavanie zákonov SR pri vykonávaní tejto činnosti na jej území.
Štatistiky, ktoré sa objavili v médiách o tom o aký balík peňazí dochádza náš štát tým, že jeho občania využívajú služby na Slovensku nelicencovaných stávkových spoločností jasne deklaruje dôvod predloženia uvedenej novely. Štát pri tom riskuje, že EK voči nemu začne konanie vo veci porušenia práva EU, ktorého trovy zaplatia v konečnom dôsledku daňoví poplatníci.