LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 98
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 54 ods. 3 písm. c) odporúčame slová ,,nedodržal povinnosti“ nahradiť slovami ,,nedodržiavanie povinností“ a odporúčame slovo ,,povinností“ vypustiť; štylistická pripomienka.
V § 56 ods. 2 písm. a) odporúčame doplniť ustanovenie o to, do akej výšky a za čo možno uložiť pokutu, nakoľko to z predmetnej formulácie nie je zrejmé.