LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: materiálu
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame doplniť do materiálu dôvodovú správu (všeobecná a osobitná časť). 

Odôvodnenie:
Ide o zosúladenie technických náležitostí materiálu predkladaného na rokovanie vlády SR s bodom 2.1.2. Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, podľa ktorého dôvodová správa  je povinnou časťou legislatívneho materiálu predkladaného na rokovanie vlády SR a je uvedená aj na obale materiálu.