LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 3 ods. 3
Dátum vytvorenia: 01.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 3 ods. 3 navrhujeme v časti „zostavenie, podanie alebo vybavenie petície podľa § 10 ods. 5 však nemôže byť dôvodom pre neudelenie individuálnej licencie“ nahradiť slovo „nemôže“ slovom „nemusí“.
Odôvodnenie
Navrhujeme umožniť obci rozhodnúť, že zostavenie, podanie alebo vybavenie petície podľa ust. § 10 ods. 5 zákona bude dôvodom pre neudelenie individuálnej licencie. Takáto úprava umožní obci, berúc do úvahy všetky okolnosti konkrétneho prípadu, ako aj prípadnú petíciu a počet obyvateľov, ktorí ju podpísali, rozhodnúť o neudelení individuálnej licencie. Podľa ust. § 10 ods. 5 zákona môže pritom obec vydať všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 4 písm. c), ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku.