LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: všeobecne
Dátum vytvorenia: 29.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
S cieľom harmonizácie zákona č. 171/2005 Z. z. s Dohovorom Rady Európy k manipulácií športových súťaží žiadame v zákone č. 171/2005 Z. z. upraviť nasledovné tematické okruhy:
1) Zákaz prevádzkovateľovi stávkových hier na vypísanie  stávky na športové podujatie organizované vo vekovej kategórii športovcov do 18 rokov, ktorá sa koná na území Slovenskej republiky.
2) Povinnosť prevádzkovateľa stávkových hier, v záujme boja proti  manipulácii súťaží, bezodkladne informovať hlavného kontrolóra športu alebo príslušný národný športový zväz (uznaného športu) o akomkoľvek podozrení na manipuláciu súťaží, prípadne na podvodné a podozrivé stávkovanie v súvislosti s vypísanými stávkami na súťaže.
3) Vytvorenie možnosti pre orgán dozoru na určenie alebo vytvorenie orgánu alebo komisie, ktorá v spolupráci s organizátorom športového podujatia na území  Slovenskej republiky môže  stanoviť  obmedzenie pre  typ a predmet  kurzových stávok na takú súťaž za účelom  zníženia rizika jej manipulácie.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.