LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 70, § 35a ods. 3 písm. a)
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 70, § 35a ods. 3 písm. a): odporúčame vypustiť slovo "titul" alebo zosúladiť tento pojem so zákonom o vysokých školách, t.j. nahradiť slovo "titul" slovami "akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a vedecká hodnosť,".