LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 70, § 35a ods. 2
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 70, § 35a ods. 2: odporúčame zvážiť úpravu okruhu osôb obdobne ako v Českej republike, t.j. zvážiť aj doplnenie skupiny osôb, ktoré zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách upravuje v § 16 ods. 5 písm. c) ako fyzickú osobu "vůči které je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,".