LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 68
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 68: odporúčame z hľadiska zlepšenia zrozumiteľnosti prvú a druhú vetu preformulovať v znení: "Prevádzkovateľ hazardnej hry môže v prevádzke, ktorá nie je herňou, umiestniť najviac dva výherné prístroje alebo terminály videohier; celkový počet hracích miest v takejto prevádzke je najviac dve hracie miesta. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný v prevádzke, ktorá je herňou, umiestniť najmenej 15 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo terminálov videohier alebo spoločne najmenej 15 takýchto zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier, pričom každé toto zariadenie sa považuje za jeden kus zariadenia bez ohľadu na počet hracích miest.".