LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 63
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 63: odporúčame slová "pochôdzková vzdialenosť" nahradiť pojmom používaným právnymi predpismi, prípadne konkrétnou vzdialenosťou v metroch. Obdobne odporúčame slová "ubytovní mládeže" nahradiť iným vhodným pojmom, nakoľko právne predpisy tento pojem nedefinujú ani nepoužívajú.