LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 47
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 47: odporúčame slová "bezodkladne zašle ministerstvo alebo obec toto rozhodnutie orgánu dozoru" preformulovať nasledovne "ministerstvo alebo obec toto rozhodnutie bezodkladne zašle orgánu dozoru". Z hľadiska vyššej právnej istoty prevádzkovateľa zároveň odporúčame ustanoviť aj najneskoršiu lehotu na udelenie licencie, nakoľko navrhované znenie umožňuje udeliť ju aj jeden deň pred začiatkom prevádzkovania.