LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 25, § 15b ods. 7
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 25, § 15b ods. 7: odporúčame upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 10d, nakoľko odkazovať by sa malo na pojem "poskytovateľ platobnej služby", nie na jeho konkrétny úkon.