LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 24 § 15 ods. 9 písm. c)
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 24 § 15 ods. 9 písm. c): odporúčame pre spresnenie za slová "a to aj nedostatkov" vložiť slová "v oblasti prevádzky hazardných hier", nakoľko inak by sa v správe uvádzali akékoľvek nedostatky "nad rámec predmetu dozoru".