LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 24, § 15 ods. 4 písm. a)
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 24, § 15 ods. 4 písm. a): odporúčame slová "subjektu a do herní" nahradiť slovami "subjektu, do herní", nakoľko v návrhu je spojka "a" použitá 2x.