LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 24, § 15 ods. 1
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 24, § 15 ods. 1: z navrhovaného znenia nie je jednoznačné, či bude mať poverená osoba dva preukazy - "bežný" služobný preukaz a "služobný preukaz oprávňujúci na vykonanie dozoru". Ak áno, odporúčame ustanovenie v tomto kontexte spresniť.