LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 20, § 13 ods. 7
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 20, § 13 ods. 7: pre spresnenie odporúčame preformulovať slovo "obchody" a slová "orgánu dozoru a orgánom štátnej správy v oblasti hazardných hier a obciam podľa tohto zákona" nahradiť slovami "podľa tohto zákona orgánu dozoru, orgánu štátnej správy v oblasti hazardných hier alebo obci", nakoľko predkladanie informácií sa deje vo všeobecnosti podľa tohto zákona, pričom nie sú predkladané všetkým uvedeným subjektom zároveň. Tiež odporúčame vypustiť slovo "však" a slovo "ustanovené" nahradiť slovom "podľa".