LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 20, § 13 ods. 4
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 20, § 13 ods. 4: odporúčame za slová "trestný čin" vložiť čiarku a slová "priestupok alebo správny delikt". Zároveň odporúčame špecifikovať "iné skutočnosti", nakoľko nie je zrejmé, na základe akých "iných skutočností" by mal orgán dozoru oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom.