LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 19, § 12 písm. g)
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 19, § 12 písm. g): odporúčame za slovo "“kasíno“" vložiť čiarku a slová "prípadne z neho odvodené tvary slov alebo iné označenie s týmto označením zameniteľné", nakoľko inak by bolo možné prevádzku označiť zameniteľným spôsobom s kasínom.