LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 7
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 7: v súlade s používanou terminológiou odporúčame slová "textovej správy alebo multimediálnej správy" nahradiť slovami "krátkej textovej správy (SMS) alebo multimediálnej správy (MMS)".