LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 6, § 2 písm. u)
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. I bodu 6, § 2 písm. u): odporúčame preformulovať ustanovenie tak, aby bolo zrejmé, či zakázanou ponukou je propagovanie hazardnej hry, ktorá je súčasne dostupná na území Slovenskej republiky a bez licencie, alebo hazardnej hry, ktorá nemusí byť dostupná na území Slovenskej republiky, avšak nedisponuje licenciou podľa zákona. Zo znenia navrhovaného ustanovenia môže v predloženom stave vyplývať, že zakázanou ponukou je 1) propagovanie hazardnej hry bez licencie podľa zákona o hazardných hrách a 2) prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie podľa zákona o hazardných hrách.