LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 62 - § 35 ods. 10
Dátum vytvorenia: 28.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 62 - § 35 ods. 10 odporúčame upraviť novelizačný bod takto: "V § 35 ods. 10 sa za slovo "je" vkladajú slová "okrem prevádzkovania číselnej lotérie s názvom....". 
Odôvodnenie: V doteraz účinnom § 35 ods. 10 sa čiarka nachádza pred slovom "je" a po vložení navrhovaných slov bude ustanovenie zrozumiteľné a jednoznačné.