LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K bodu 23 - § 14 poznámke pod čiarou
Dátum vytvorenia: 27.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 23 - § 14  poznámke pod čiarou odporúčame slová "neskorších predpisov" nahradiť slovami  "zákona č. 192/2011 Z. z..
Odôvodnenie: § 19 zákona č. 215/2004 Z.z. bol novelizovaný zákonom č. 192/2011 Z. z..