LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I bodu 6 - § 2 písm. t)
Dátum vytvorenia: 27.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 6  § 2 písm. t) odporúčame slová "ktorej je možné sa zúčastniť" nahradiť slovami "ktorej sa možno zúčastniť". 
Odôvodnenie: Legislatívna technika.