LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Jana Žitňanská, poslankyňa EP (Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu)
Pripomienka k: Novelizačný bod 63. (§ 35 ods. 11)
Dátum vytvorenia: 25.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Novelizačný bod 63. (§ 35 ods. 11) navrhujem zmeniť na znenie:

„63. V § 35 ods. 11 znie:

 (11) Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, zdravotníckych zariadeniach a v budovách štátnych orgánov. Je zakázané prevádzkovať výherné prístroje, technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi a videohry, vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže. Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi vchodom do prevádzky, v ktorej sú umiestnené zariadenia na prevádzkovanie uvedených hazardných hier a najbližším vchodom do areálu školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, ktorý sa bežne používa. Vzdialenosť sa meria certifikovaným meradlom.“

Odôvodnenie:
Platné znenie § 35 ods. 11 obsahuje v texte výnimku z 200 m ochrannej zóny pre prevádzkovanie výherných automatov v herni.
Na prevádzkovanie výherných automatov v herni by sa mali vzťahovať rovnaké pravidlá ako na prevádzkovanie výherných automatov mimo herní. A teda aby bolo zakázané prevádzkovať aj herne vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže.
Keďže návrh Ministerstva financií túto vecnerieši, navrhujem upraviť § 35 ods. 11 tak, aby uvedená výnimka z povinnosti dodržiavania ochrannej zóny pre herne bola zo znenia zákona vypustená. Ostatné znenie vrátane navrhovaného doplnenia týkajúceho sa upresnenia merania vzdialenosti ochrannej zóny sú bezo zmien.