LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hacek, Vladimír, MUDr.
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I navrhujem doplniť nový bod, ktorým sa do spoločných ustanovení zaradí nový paragraf, ktorý bude znieť:
"§ X
50 % z príjmov štátneho rozpočtu za sankcie uložené podľa tohto zákona sa účelovo viaže na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám trpiacim na patologické hráčstvo"."
Odôvodnenie: v praxi sa stretávam s pacientmi trpiacimi závislosťou na hazardných hrách. Prináša to nesmierne utrpenie nielen im, ale aj ich rodinám (nie sú zriedkavé ani samovražedné pokusy či dokonané samovraždy). Nejedná sa pritom iba o nimi zavinený stav, ide o poruchu podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH 10 - štatistický kód F 63.0. Z postihov nepoctivým prevádzkovateľov hazardných hier by sa tým aspoň sčasti mali zlepšiť podmienky pre tých patologických hráčov, ktorí sa rozhodli svoj osud zmeniť, ako aj zdravotníckych zariadení špecializovaných na liečbu tejto poruchy. MUDr. Vladimír Hacek, Malinovského 873/7, 963 01 Krupina