LP/2016/743 Informácia o vývoji individuálnych sťažností proti SR, ktoré prijali medzinárodné mechanizmy systému OSN v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 631.221/2016-OĽPR
Podnet: uznesenie vlády SR č. 525/2004
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/743

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia: 21.07.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)